Salpetergatan 2B, Biskopen 56

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Ett takfönster mot gatan.
Fasader: Målad slätputs i ljus tegelkulör. Fönster- och dörromfattningar markerade med vit puts. Vitputsad profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost. Bågarna har en horisontell spröjs som ger en
större och en mindre ruta per båge. Fönstren är täckmålade i en lavendelblå kulör. Enkel dörr med smala vertikala fönster täckmålad i blått.
Övrigt: Skorsten av rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010