Ordlista

 • Fönsterbåge                 Den del av fönstret som är svängbar
 • Dörrblad                        Den del av dörren som är svängbar
 • Foder                             Träbeklädnad som täcker springan mellan karm och vägg
 • Fönsterluft                     Det eller de fack som bildas av ett fönsters karm och poster
 • Gavelröste                      Övre delen av en gavel. Ibland klädd med träpanel
 • Gesims                           Vanligen profilerat listverk med i regel horisontal placering ovanför eller längs med fasad eller annan väggyta eller som dörr eller fönsterkrön. Allt efter sin placering på en fasad kan gesims skiljas i takgesims, gördelgesims och sockelgesims
 • Karm                              Ramverk runt fönster eller dörr
 • Post                                Vertikal eller horisontal del av fönsterkarm som skiljer fönsterlufter åt
 • Sidohängning                Gångjärn som är fästa i karmens lodräta sidor och medger att bågen kan svänga runt en lodrät axel
 • Spröjs                             Smala lister som delar in glasrutan i bågen i mindre delar
 • Stickbåge                        Rundbåge vars form är ett cirkelsegment
 • Slutsten                          Mittsten i valvbåge
 • Fotränna/ståndränna     Vinkelformad ränna av plåt längs takfot
 • Takfot                              Den horisontala avgränsning av ett takfall. Skärning mellan vägg och yttertak
 • Vattkupa                          Tratt som fångar upp vatten från fotrännan
 • Utkastare                         Nedersta delen på ett stuprör eller del av fotränna som leder vatten till vattkupa