Stora Norregatan (167), Biskopen 10

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Takpannor av gulröd betong.
Fasader: Tegelfasad som målats svagt grön. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Stickbågar ovan fönster. Sidohängda fönsterbågar med mittpost. Dörren har fönster samt yta av stående träpanel. Fönster och dörr är täckmålade i ljust grågrönt.
Övrigt: Skorsten av rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.
Detta hus är sammanbyggt med huset närmast söder om.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010