Stora Norregatan 151, Sankt Erik 10


fd vagnmansgård Byggår: 1751
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Två små takfönster mot gatan.
Fasader: Svagt gulröd slätputs. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Vitmålade fönster med mittpost och bågar med två horisontella spröjsar. Pardörr med ytbeklädnad av trä i horisontellt mönster målad i en roströd kulör. Smalt liggande fönster över entrédörren. Port till gård målad i samma kulör. Porten var tidigare gemensam med Sankt Erik 17.
Övrigt: Fotränna vid takfot mot gata. Skorsten av rött tegel.

Bilder innan påbörjad renovering.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010