S:t Olovsgatan 7, Kvarnberget 12

Byggår: 1928, arkitekt : ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: tvåkupiga bruna takpannor. Utsvängd takfot. Liten frontespis samt två plåtbeklädda takkupor mot gatan, den ena med halvrunt homejaliknande utseende.
Fasader: Svagt rött tegel. Asymmetriskt placerat burspråk tillsammans med frontespisen.
Fönster och dörrar: Fönster med en korspost, endast mittpost på ovanvåning. Fönstren är täckmålade i brun kulör. Entrédörr i trä med med ovanför liggande fönster.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen fanns två lägenheter i bottenvåningen, vilka hade varsitt sovrum på övre planet.
Kvarnberget

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010