S:t Olovsgatan 1E & 1F, Kvarnberget 28 & 29

Byggår: 1958, arkitekt: Filip Lundgren.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Två takfönster och två plåtbeklädda takkupor mot gatan.
Fasader: Grågult tegel.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost. Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Entrédörr mot kvarterets mitt.
Övrigt: Huset har skorsten av grågult tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010