Bytaregatan 2, Biskopen 27

Byggår: 1947
Nuvarande utseende:
Huset har två fulla våningar samt inredd vind.
Tak: Enkupigt rött lertegel. Tre takfönster finns mot gata.
Fasader: Svagt gulvit puts. Profilerad gesims i tegel som även markerar hörnen.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönster med mittpost. Fönster och dörr är täckmålade i brunt.
Övrigt: Skorstenar i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010