Karaktärsdrag värda att vårda

Stora Norregatan 158
 • Bebyggelsestrukturen med gathus; dvs fasaden i tomtgräns mot gatan, och trädgården bakom huset.
 • Enkla och sammanhållna byggnadsvolymer.
 • Uthusbyggnader som brygghus, hönshus och dass på tomternas baksida.
 • Huvudsaklig boyta på bottenplanet.
 • Låg sockel på de äldre små husen, högre och tydlig sockel på de nyare större husen.
 • Ljus och svag färgskala på fasader. Kalkavfärgad puts.
 • Brant taklutning, genomgående sadeltak på gathusen.
 • Kraftfull takfot. Nockplacerade skorstenar, ofta i par.
 • Tunna takkonstruktioner, tjärstruken papp eller falsad plåt, alternativt röda eller gula tegelpannor.
 • Tak utan takkupor mot gatan.
 • Profilerade snickerier, mönstermurning och ornament i tegel.
 • Stående rektangulära, smäckert utformade mittpostfönster. Gathusen har spröjsade fönsterbågar.