Stora Norregatan 194, Kvarnen 19

Byggår: 1925, Stadsarkitektkontoret Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. En bred plåtbeklädd takkupa samt ett takfönster.
Fasader: Ljusgul slätputs. Profilerad vitputsadgesims.
Fönster och dörrar: Fönster med en mittpost. Bågarna har två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en brun kulör. Entrédörr med lågt horisontellt ovanförsittande
fönster, yta av träpanel i en brun kulör. Dörren är inramad av två vitmålade pilastrar.
Övrigt: Huset har skorstenar i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen hade huset tre lägenheter, en 1rok och en 2rok på bottenvåningen, och en 2rok på övre våningen.