Stora Norregatan 194, Kvarnen 19

Byggår: 1925, Stadsarkitektkontoret Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. En bred plåtbeklädd takkupa samt ett takfönster.
Fasader: Ljusgul slätputs. Profilerad vitputsadgesims.
Fönster och dörrar: Fönster med en mittpost. Bågarna har två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en brun kulör. Entrédörr med lågt horisontellt ovanförsittande
fönster, yta av träpanel i en brun kulör. Dörren är inramad av två vitmålade pilastrar.
Övrigt: Huset har skorstenar i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen hade huset tre lägenheter, en 1rok och en 2rok på bottenvåningen, och en 2rok på övre våningen.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010