Kvarter Sankt Göran

De fastigheter i kvarter Sankt Göran som tas med här är nr 12, 13 och 15. Sankt Göran 15 utgör Vagnmansgatans nordvästligaste utpost och byggnaden, uppförd 1923, ansluter till den storskaliga stadsbebyggelsen längs Eriksgatan. Den bebyggelse i kvarteret som här tas med har ett miljöskapande värde.