Salpetergatan 9, Bikupan 5

Byggår: 1865
Nuvarande utseende:
Tak:
 Tvåkupigt rött lertegel.
Fasader: Svagt ljusgrön slät puts.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönsterbågar med mittpost och två spröjsar. Stickbågar ovan fönster. Enkel dörr i trä med ett sidofönster. Fönster och dörr är täckmålade i en grön kulör.
Övrigt: Skorsten av tegel. Fotränna vid takfot mot gata

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010