Vasagatan 7, Sankt Olov 9

Byggår: 1977, arkitekt: Arne Magnusson
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt grågult lertegel.
Fasader: Nygjort korsvirke.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och bågar utan spröjsar. Fönstren är täckmålade i en mörkröd kulör. Entrédörr med ytbeklädnad av trä i spegelmönster, målad i en mörkröd kulör.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata. Skorsten av rött tegel.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010