Kvarngatan 15, Kvarnen 3

Byggår: 1925, arkitekt: ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. En plåtbeklädd sidoplacerad takkupa, samt en halvrund homejaliknande takkupa i taket ovanför dörr.
Fasader: Ljust gråbrun slätputs. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och två spröjsar. Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Entrédörr med yta av stående smal träpanel samt litet diagonalfönster.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen en lägenhet på bottenplanet och en på övre planet.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010