Stora Norregatan 153, Sankt Erik 17

Byggår: 1855 ?
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt rött lertegel. Två små takfönster mot gatan.
Fasader: Svagt gul slätputs. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och bågar med två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en roströd kulör. Entrédörr med ytbeklädnad av trä i horisontellt mönster målad i en roströd kulör. Smalt liggande fönster över entrédörren. Porten var tidigare gemensam för Sankt Erik 10 och 17.
Övrigt: Fotränna vid takfot mot gata. Skorsten av rött tegel. Fd Vagnmansgård.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010