Vagnmansgatan 29, Biskopen 54

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. En plåtbeklädd takkupa finns mot gatan.
Fasader: Naturgrå puts.
Fönster och dörrar: Vitmålade tvåluftsfönster med mittpost. Entrédörr med ett smalt ovanför liggande fönster, täckmålad i svart.
Övrigt: Skorsten av rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010