Dörr 

Stor omsorg har vanligtvis lagts på dörrar och portar i en byggnad, entrén är det första som möter en besökare. Liksom fönstren är dörren viktig del av husets arkitektur. Dörrar och portar är också en betydelsefull del av gaturummet. Dörrarna i kvarntorgsområdet är idag ganska varierade, mer eller mindre bättre anpassade. Det är angeläget att bevara ursprungliga dörrsnickerier, virkeskvaliteten är ofta god, i äldre dörrar är det också möjligt att byta ut delar som är dåliga. Beslag och trycken är också detaljer som är viktiga att ta vara på då de speglar sin tid. Blir det nödvändigt att byta dörr ska man vara noga med proportioner, indelning och virkesdimensioner.