Vagnmansgatan

Vagnmansgatan söderut sedd från korsningen med Bytaregatan