Stora Norregatan 169, Biskopen 33

Byggår: 1817
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Mot gata finns ett litet takfönster av typ ”sotarlucka”.
Fasader: Svagt gulmålat tegel.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönsterbågar med mittpost. Stickbågar ovan fönster och dörr. Dörren har ett diagonalt satt kvadratiskt fönster. Fönster och dörr är täckmålade i en grön kulör.
Övrigt: Huset har en skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.
Huset är sammanbyggt med huset närmast söderut.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010