Bytaregatan 8, Salpeterladan 11

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Två takfönster mot gatan.
Fasader: Vit slätputs. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och bågar med två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en roströd kulör. Entrédörr av trä målad i en roströd kulör.
Övrigt: Fotränna vid takfot mot gata. Plåtbeklädd skorsten.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010