Kvarngatan 7, Kvarnberget 6

Byggår: 1925,
arkitekt : ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. En plåtbeklädd sidoplacerad takkupa, samt en halvrund homejaliknande takkupa i taket ovanför dörr.
Fasader: Ljust rödbrunt tegel. Profilerad gesims. Markerade fönster- och dörrpartier. Fönster och dörrar: Fönster med mittpost. Fönstren är täckmålade i en röd kulör. Entrédörren i trä har en rundbågeomfattning med ovanförsittande lunettfönster.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Den putsade originalfasaden bekläddes 1976 med rött tegel.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010