Stora Norregatan 167, Biskopen 33

Byggår: 1817
Nuvarande utseende:
Tak: Takpannor av gulröd betong. Mot gatan finns ett litet takfönster av typen ”sotarlucka”.
Fasader: Tegelfasad som målats tegelröd. Profilerad vitmålad gesims.
Fönster och dörrar: Stickbågar ovan fönster. Sidohängda fönsterbågar med mittpost. Fönstren är täckmålade i ljust grågrönt.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata. Huset är sammanbyggt med huset närmast norr om
och har ingen egen dörr.
Biskopen

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010