S:t Olovsgatan 1A & 1B, Kvarnberget 24 & 25

parhus
Byggår: 1958, arkitekt: Filip Lundgren.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Ett takfönster och två plåtbeklädda takkupor mot gatan.
Fasader: Grågult tegel.
Fönster och dörrar: Vitmålade fönster med mittpost. Gavelhuset har ett större fönster, ett sk perspektivfönster. Entrédörr mot kvarterets mitt.
Övrigt: Huset har skorsten i grågult tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Gavelhuset har balkong.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010