Bytaregatan 1A, Ganymedes 36

Byggår: 1962, arkitekt: Aina Berggren
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel.
Fasader: Grågult tegel. Markerade vitputsad hörn samt vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Kvadratiska fönster med en vertikal och en horisontell mittspröjs.
Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Entrépartiet är markerat med stickbåge och en slutstensmarkering. Entrépartiet är vitt innehållande dörr med lunettfönster samt högt placerat liggande fönster.
Övrigt: Huset saknar skorsten.
Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010