Gårdarna delas

De delar av kvarntorgsområdet som idag ter sig mest genuina och ålderdomliga kom att bebyggas
relativt sent i förhållande till vagnmansgårdarna. Från 1800-talets första decennier finns uppgifter
om hur en vagnmansgård i kv Biskopen börjar delas och försäljas i mindre lotter till andra
människor i staden. Det gäller fastigheten Norre Värn 127 som också finns utmärkt på Lindbloms
karta. Det tycks främst ha varit mindre bemedlade människor som här fick sina bostäder.
Successivt växte bebyggelsen fram i kvarteren Biskopen, Bikupan, Ganymedes och Salpeterladan.
Detta skedde huvudsakligen under tiden 1850 – 1880 i samband med att Landskronas industriella
uppsving tar sin början.