Stora Norregatan 198, Kvarnen 2

Byggår: 1925, arkitekt: ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Ett litet takfönster mot gatan. Vitputsad gesims.
Fasader: Svagt brungul puts.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och två spröjsar. Fönstren är täckmålade i en gråblåkulör. Entrédörr täckmålad i en gråblå kulör och omgiven två vita pilastrar.
Övrigt: Huset har skorsten av rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010