Byggnadsvård

Byggnadsvård handlar i mångt och mycket om varsamhet. Ett varsamt förhållningssätt till husets specifika förutsättningar är samtidigt ett varsamt förhållningssätt till historien. Vad kan byggnaderna berätta för oss och för framtida generationer? När du står inför en renovering av ditt hus är det viktigt att tänka över vilka behoven är, samtidigt som man beslutar sig för på vilken nivå insatsen ska ligga. Många gånger ser en byggnad mer eftersatt ut än vad den verkligen är och risken är att en renovering blir alltför omfattande.

Lär känna ditt hus
Identifiera husets kvaliteter. Sök och samla information om byggnaden genom arkivstudier och undersökning av själva huset. Med hjälp av byggnadens historia i form av gamla ritningar och bilder kan man lära sig vilka kvaliteter – estetiska, funktionella och tekniska – som fanns när byggnaden uppfördes och vilka ändringar som gjorts genom åren.

Begränsa ingreppen
Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna. Bevara och underhåll det som fungerar. Ett varsamt förhållningssätt sparar pengar samtidigt som det kulturhistoriska värdet bibehålls. Ett gammalt rötskadat fönster går oftast att renovera genom att de angripna delarna åtgärdas, istället för att samtliga fönster ersätts med nytillverkade.

Använd beprövade material och metoder
När man renoverar bör man välja de material och metoder som byggnaden uppförts med, detta underlättar också ett långsiktigt underhåll och som i framtiden medger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp. En äldre byggnad är oftast uppförd med ett begränsat antal material som genom historien blivit väl prövade liksom de hantverksmetoder som använts. Av erfarenhet vet man också hur de olika materialen fungera tillsammans liksom hur de åldras.

Byggnader uppförda före 1960-talet byggdes som regel i material som var möjliga att underhålla, olika delar kan på så sätt åtgärdas oberoende av varandra. Tänk även på att moderna, så kallade underhållsfria material inte kan underhållas. När de börjar åldras måste de ersättas.

Genom att regelbundet kontrollera och underhålla utsatta delar på en byggnad som grund och tak förlänger man husets livslängd avsevärt. Utan underhåll förfaller en byggnad snabbt, men felaktigt utförda åtgärder påskyndar ofta processen. Moderna material i äldre konstruktioner kan bli för starka och täta och ställer många gånger till problem.