Salpetergatan

Salpetergatan från Stora Norregatan
Bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010