Tak

Var rädd om tegeltaken!
Lertegel är ett av de material som blir vackrare med tidens patina. Från början hade alla hus i området tak med gult handslaget enkupigt tegel. Teglet lades direkt på takstolens läkter utan undertak. Därför brukade man stryka kalkbruk i skarvarna. Bruket hjälpte också till att hålla pannorna på plats när det stormade. Det finns ingen anledning att byta ut allt taktegel bara för att delar av tegelpannorna är trasiga. Äkta lertegel går utmärkt att återanvända och har en mycket lång livslängd. Komplettera istället vid renovering med begagnade takpannor om några behöver bytas ut. De vackert åldrade tegeltaken i kvarntorgsområdet är en viktig del av miljön.