S:t Olovsgatan 4A och 4B, Sankt Olov 22 och 23

parhus
Byggår: ca 1976, arkitekt: Niels Erik Hansen
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt gult respektive rött lertergel. Ett större och ett mindre takfönster mot gatan.
Fasader: Svagt gul slätputs i två nyanser.
Fönster och dörrar: Brunmålade fönster med mittpost och bågar med två horsontella
spröjsar. Entrédörrar mot gården.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata. Skorstenar av rött tegel.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010