Kvarter Sankt Erik

De fastigheter i kvarteret Sankt Erik som tas upp här är 10, 17-23,57, 58 samt 68. Bebyggelsen i
kvarteret utgörs framförallt av särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12.

Korsningen Stora Norregatan och Föreningsgatan. Hilda Lindqvists
affär 1925.