Kvarngatan 13, Kvarnen 4

Byggår: 1925, arkitekt: ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Tre panelbeklädda takkupor.
Fasader: Rödbrunt tegel. Ursprungligen troligen slätputsat.
Fönster och dörrar: Trebågsfönster med två mittposter och två spröjsar. Fönstren är täckmålade i en brun kulör. Entrédörr med yta av stående träpanel.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010