Andra detaljer

Många av husen i kvarntorgsområdet har hanterats varsamt och detaljer som fotrännor och vattkupor har bevarats. Den konformade vattkupan blev vanlig mot slutet av 1800-talet. En annan vanlig detalj på husen är gesimsen vid takfoten som antingen är profilerad och/eller tandad. Var rädd om husets specifika detaljer då de berättar om byggnadstidens ideal. En viktig detalj som hör till taket är skorstenen som murades traditionellt i tegel och försågs med en utkragad tegelkant överst. Ofta putsades skorstenen och vitkalkades.