Stora Norregatan

Bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010