Kvarter Sankt Olov

Fastigheter som berörs i kvarteret Sankt Olov är 9,13,15,16,17,20-23. En del av bebyggelsen i kvarteret utgörs av vagnmansgårdar som av särskilt värdefull enligt PBL § 3:12. I kvarteret finns även bebyggelse från 1970-talet som har ett miljöskapande värde.