Stora Norregatan 148, Oscar II 26 

Byggår: slutet av 1800-talet, fd vagnmansgård
ombyggt 1975, arkitekt: Bo Thomaeus
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt grågult lertegel.
Fasader: Svagt gul slätputs.
Fönster och dörrar: Fönstren har en vertikal och en horisontell post. Fönster- och dörrpartier markerade och vitputsade. Fönstren är täckmålade i en grön kulör. Pardörr som entré med ett ovanförsittande lågt fönster och beklädnad av trä målat i en grön kulör. Bef. portgång omgjord till två trapphus vid ombyggnad
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010