Vagnmansgatan 9A, Biskopen 43

enbart garage
Byggår: 1969
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupiga grå takpannor.
Fasader: Gult fasadtegel. Vitputsat gavelröste. Vitputsad takgesims. Fasaden är indelad med vita stående ”pilastrar”.
Fönster och dörrar: Fönster med enkel sidohängd båge och en mittspröjs. Fönstren är täckmålade i en grågrön kulör. Garageportarna vetter mot kvarterets mitt.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010