Stora Norregatan 192, Kvarnen 18

Byggår: 1925, Stadsarkitektkontoret Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Tre plåtbeklädda takkupor samt ett litet takfönster.
Fasader: Ljus blågrå slätputs. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med en eller två mittposter. Bågarna har inga spröjsar. Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Entrédörr med lågt horisontellt ovanförsittande
fönster, yta av träpanel i en grågrön kulör. Dörren är inramad av två vitmålade pilastrar och krönt av en barockartad dekor.
Övrigt: Huset har skorstenar i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen hade huset två lägenheter, en 1rok och en 2 rok, vardera med ett extra rum på övre våningen.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010