Vill du ha kontakt med oss i Kvarntorgets vänner?

 Ordförande Sven-Erik Thosteman:         klicka här för att maila!
epost: ordforande@kvarntorgetsvanner.se

 Sekreterare Andreas Nyström:              klicka här för att maila!
epost: sekreterare@kvarntorgetsvanner.se

 Kas
r Claes-Göran Jagenroth:              klicka här för att maila!
epost: claesjagenrot@gmail.com

Du kan också ta kontakt med våra arbetsgrupper:
Julmarknadsgruppen                                                      klicka här för att maila!
epost: julmarknadsgrupp@kvarntorgetsvanner.se

Möllegruppen                                                                 klicka här för att maila!
epost: mollegrupp@kvarntorgetsvanner.se


Dokumentationsgruppen (vilande)                                    klicka här för att maila!
epost: dokumentationsgrupp@kvarntorgetsvanner.se

Almanacksgruppen (vilande)                                            klicka här för att maila!
epost: almanacksgrupp@kvarntorgetsvanner.se