Vasagatan 7, Sankt Olov 9
Byggår: 1977, arkitekt: Arne Magnusson
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt grågult lertergel.
Fasader: Nygjort korsvirke.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost
och bågar utan spröjsar.
Fönstren är täckmålade i en mörkröd kulör.
Entrédörr med ytbeklädnad av trä i
spegelmönster, målad i en mörkröd kulör.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata.
Skorsten av rött tegel.